ÁSZF

1. Előzmények
 
1.1. Jelen licencszerződés (továbbiakban Szerződés) létrejön a Licencadó (továbbiakban Vásárló) és a Licencvevő (továbbiakban Szolgáltató), (továbbiakban együttesen Szerződő felek) között.
1.2. Szerződő felek megegyeznek Vásárló által írt szellemi termék használati jogáról.
 
2. Licencjogok engedélyezése és tartalmának meghatározása
 
2.1. Vásárló nem kizárólagos használati jogot (licenc) ad Szolgáltatónak, ennek értelmében Szolgáltató nem jogosult a szellemi terméket saját tulajdonaként feltüntetni, a szellemi terméket harmadik személynek átadni, illetve a szellemi terméket jelen megállapodástól eltérő módon visszajuttatni Vásárlóhoz.
2.2. A szerződő felek megegyeznek, hogy Vásárló adatait Szolgáltató harmadik félnek nem adja ki.
2.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a szellemi termék kipostázása után a Vásárló adatait 1 év múlva köteles törölni a teljes adatbázisból.
2.4. Szerződő feleknek tudomása van arról, hogy Szolgáltató tulajdonában van a szellemi termék Vásárló által kijelölt időpontig a megrendelt szolgáltatás értelmében.
2.5. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás kizárólag Magyarországon belül érvényes.
2.6. Vásárló köteles a szolgáltatás megrendelése során valós adatokat megadni.
2.7. Vásárló a Szerződés értelmében tudomásul veszi, hogy a levélküldő szolgáltatás kizárólag postai levélküldésre vonatkozik, Szolgáltató a szellemi terméket postai úton juttatja vissza Vásárlóhoz, vagy a kézbesítendő személyhez és lakcímre.
 
3. Licencdíj összege, díjfizetési feltételek
 
3.1. Vásárlónak tudomása van arról, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a megrendelő lapon feltüntetett ellenértéket von maga után, mely tartalmazza az ÁFA-t, a postai költségeket, illetve a szolgáltatás egyéb felmerülő költségeit is.
3.2. A licencdíjat a törvény szerint általános forgalmi adó terheli.
3.3. Szolgáltató számlát bocsát ki Vásárló részére a díjbefizetésről, a díjbefizetéstől számított 4. munkanapon belül.
3.4. Vásárló által választható fizetési mód online megírt levélküldő szolgáltatás megrendelése esetén előreutalásos banki befizetés.
3.5. Vásárló által választható fizetési mód zárt boríték Szolgáltató postafiókjába való elküldése esetén választhatóan banki átutalásos befizetés vagy csekkes befizetés.
3.6. Szerződő felek megállapodnak, hogy további díjat a szolgáltatás nem von maga után.
3.7. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szolgáltatás megrendelése során befizetett díjat a szolgáltatás esetleges felmondása során Szolgáltató nem köteles Vásárlónak visszafizetni.
3.8. Szerződő felek megállapodnak, hogy bármiféle okból kifolyólag Szolgáltató nem tudja teljesíteni, vagy mulasztásból kifolyólag nem teljesíti a szolgáltatás értelmében tett ígéretet arra vonatkozóan, hogy a szellemi terméket kézbesítse a kézbesítendő lakcímre és személyhez, Szolgáltató köteles visszafizetni Vásárlónak a szolgáltatás ellenértékét.
 
4. A szerződés időtartama, megszűnése, módosítása
 
4.1. A használati jog alapján Szolgáltató jogosult a szellemi terméket Vásárló által meghatározott időpontig tárolni, a megadott időpontra kézbesíteni.
4.2. Szerződő felek beleegyeznek, hogy csekkes átutalás esetén a szolgáltatás megrendelése után Szolgáltató 3 hétig tárolja a Vásárló által írt szellemi terméket, mely esetben ha a szolgáltatás ellenértéke nem érkezik meg Szolgáltatóhoz, a megrendelés nem számít érvényesnek.
4.3. Szolgáltató, Vásárló kérésére módosítja a postázási címet, Vásárló módosítási kérése csak írásban lehetséges és érvényes. Licencvevő a módosítás véglegesítése után nem köteles törölni az adatbázisból az első alkalommal megadott postázási címet, csak a Vásárló kérésére.
4.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szellemi termék kipostázása ellenére, ha Vásárló bármilyen okból kifolyólag nem kapta meg szellemi termékét, Szolgáltató nem vonható felelősségre.
Item added to cart.
0 items - 0Ft